Een overkapping

Zes teams zullen overkapping Ring uittekenen

Wie wil, kan mee bepalen hoe de overkapping van de Antwerpse Ring er zal uitzien. De Vlaamse overheid en de overkappingsintendant Alexander D’Hooghe hebben zes ontwerpteams aangeduid die van 6 tot 13 september een eerste keer hun oor te luisteren leggen in de Antwerpse wijken.

Elk van de zes teams neemt een deel van de Ring onder handen, zoals je kan zien in onderstaande onderverdeling.

In de week van 6 tot 13 september kunnen inwoners aan hun ontwerpteam een eerste keer hun noden meedelen en ideeën geven over de overkapping. Ook daarna zullen er nog verschillende inspraaksessies zijn, waarna elk ontwerpteam na acht maanden – in mei 2018 – tot een concreet overkappingsvoorstel moet komen.

De intendant zal al deze voorstellen verwerken in een dossier op basis waarvan de Vlaamse regering zal beslissen welke overkappingsprojecten eerst uitgevoerd zullen worden. Ze zal daarbij een afweging maken over waar er het snelst het grootst mogelijke rendement kan worden gehaald op vlak van mobiliteit en leefbaarheid.

Wie mee wil doen, kan zich inschrijven op www.overdering.be.

Share: