Op 15 maart 2017 sloot de Vlaamse regering samen met de burgerbewegingen het Toekomstverbond voor een bereikbare en leefbare Antwerpse regio. Daarin werden talrijke engagementen genomen door Vlaanderen. Drie maanden later is Vlaanderen deze volledig nagekomen.

Verder samenwerken

Een eerste belangrijke engagement betreft de verdere samenwerking, zoals in de vervoersregio Antwerpen. De vervoersregio Antwerpen omvat verschillende gemeenten (zie afbeelding hieronder). De Vlaamse regering zal deze maand nog een uitvoeringsbesluit goedkeuren om de vervoersregio Antwerpen toe te voegen als proefproject rond basisbereikbaarheid. Zo kan de vervoersregio Antwerpen al op 6 juli van start gaan.

De Vlaamse overheid stimuleert ook de verdere samenwerking met de belanghebbenden zoals voorzien is in het Toekomstverbond. Zo zal onder leiding van de intendant gewerkt worden met 4 zogenaamde werkbanken: één voor de Lopende Projecten, de Overkapping van de Ring, het Haventracé en het Routeplan 2030.  Deze samenwerking blijft de beste garantie om ook in de toekomst tot resultaten te komen.

Overkappen

Ook in de ontwerpopdracht voor de overkapping van de Ring zijn er grote stappen vooruit gezet. Een jury waarin de burgerbewegingen deelnamen, beoordeelde en rangschikte 33 kandidaten. De 15 best gerangschikte teams mochten een offerte indienen. Ten laatste op 14 juli zal de regering hieruit vijf teams selecteren. Dit op basis van een juryvoorstel waarin opnieuw de burgerbewegingen maar ook de gemeente Zwijndrecht zal zetelen. Samen met het team van de intendant, dat zelf één ringsegment zal uitwerken, zullen deze vijf teams elk een ontwerp uitwerken voor een bepaald deel van de Ring (zie afbeelding hieronder).

Zo’n ontwerp vereist uiteraard een breed draagvlak. Daarom bouwen de ontwerpteams in een eerste ontwerpfase een coalitie rond de overkapping van hun segment, daarin begeleid door de intendant. Hiervoor gaan ze vanaf september in gesprek met de wijken binnen hun Ringsegment. De burgerbewegingen hebben zich geëngageerd om hun mobilisatiekracht in te zetten en burgers aan te moedigen om in dialoog te gaan met deze ontwerpteams.

Ring voor de stad

Ook de ring voor de stad, de Oosterweelverbinding, begint vorm te krijgen. Op Linkeroever werden maatregelen, zoals een geluidsarm wegdek en absorberende middenbermschermen, opgenomen in het bestek voor deze werken.

Verschillende workshops en stappenoverleg tussen de overheid en burgerbewegingen hebben tot consensus geleid over bijkomend onderzoek in de project-MER Oosterweelverbinding. Deskundigen zullen onderzoeken of en hoe bepaalde varianten van de huidige plannen tot een betere invulling van de omgeving kunnen leiden.

Doorgaand verkeer rond de stad

Het Haventracé leidt het havenverkeer en het doorgaand verkeer rond de stad. Dat is een van de belangrijke investeringen van het Toekomstverbond. BAM deed een infrastructuuronderzoek van de verbinding E19 noord – E34 West via de A12 en de R2. Hierbij werden de aanpassingen opgelijst die nodig zijn om deze route op te waarderen voor doorgaand verkeer en havenverkeer. Deze voorstellen moeten er voor zorgen dat de Liefkenshoektunnel op zijn volle capaciteit kan benut worden.

Share: