Verder samenwerken

Visienota voor de vervoerregio Antwerpen goedgekeurd

Op 27 juni 2018 heeft de Vervoerregioraad Antwerpen de visienota van het Routeplan 2030 voor de vervoerregio Antwerpen voorgesteld. De vervoerregio bestaat uit 33 gemeenten, van Essen tot Boom, van Beveren tot Malle.

Visienota met 10 ambities

De visienota stelt tien ambities voor, als eerste stap naar het Routeplan 2030. Dat is de langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem binnen de 33 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio.
Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio. Daarbij willen we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder bevorderen tot een modal split van 50/50.

Openbaar vervoer, fiets en auto

De ambities omvatten maatregelen voor openbaar vervoer, fiets en auto.

  1. Een kwaliteitsnetwerk van openbaar vervoer zal de reiziger garanties bieden op vlak van snelheid, betrouwbaarheid, aansluitingen en aanvullende diensten op knooppunten. Daarnaast worden de diensten van trein, tram en bus beter op mekaar afgestemd.
  2. Een tweede accent is het aanleggen van comfortabele, directe en veilige fietsverbindingen. De fiets is namelijk het belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen over korte afstand (tot ongeveer 5 km).
  3. Een derde speerpunt is een vlotte en betrouwbare afwikkeling op de snelwegen. Het hoofdwegennet wordt vervolledigd, met de sluiting van de Antwerpse ring door de Oosterweelverbinding voor stadsregionaal verkeer en het versterken van het Haventracé voor het
    doorgaand en het havenverkeer. Bovendien worden de aansluitingen op de snelwegen verbeterd. Deze netwerken worden onderling gekoppeld via veilige knooppunten.
    Dit mobiliteitsplan wil ervoor zorgen dat alle reizen, van deur tot deur, veilig, vlot, betrouwbaar en aangenaam verlopen. Netwerken, knooppunten en mobiliteitsdiensten moeten daarvoor comfort, kwaliteit en veiligheid bieden, aangezien de gebruiker centraal staat.
  4. Een goede samenwerking tussen de verschillende partners is een laatste belangrijke vereiste.

Basisbereikbaarheid

Dit mobiliteitsplan kadert in het nieuwe geïntegreerde vervoersysteem dat de Vlaamse overheid in Vlaanderen wil invoeren. Dat systeem is gebaseerd op combimobiliteit en basisbereikbaarheid (het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem met optimale inzet van middelen). Elke vervoerlaag heeft een rol en de vervoerlagen worden optimaal op elkaar afgestemd. Tegelijk beslissen de steden en gemeenten mee over hoe basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien. Deze werkwijze zal in heel Vlaanderen worden toegepast om met veel betrokkenheid de mobiliteitsopgave aan te pakken.

Vervoerregio Antwerpen

De Vervoerregioraad Antwerpen bestaat uit alle gemeenten uit de regio, de 9 stadsdistricten, de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, NMBS, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het agentschap Wegen en Verkeer en de vervoersmaatschappij De Lijn.

Meer info over Routeplan 2030 en basisbereikbaarheid via
www.basisbereikbaarheid.be/vervoerregioantwerpen.

 

Share: