© Leo De Bock

Burgerbewegingen waakzaam enthousiast.

“Ik heb een verleden in de reclamewereld,” zegt Wim Van Hees (Ademloos), “ik denk in slogans, en de manier waarop ik tegen de dingen aankijk, vat ik samen als ‘United we stand’”. Van Hees doelt op het partnerschap van de drie burgerbewegingen. Maar de eensgezindheid, vindt Thomas Goorden (stRaten-generaal), geldt evenzeer voor het Toekomstverbond van 15 maart.

Thomas Goorden: “We hopen onze procedures bij de Raad van State te kunnen verlaten en met het echte werk te starten: samen gaan voor leefbare oplossingen.” Een aandachtspunt is Oosterweel-light, zegt Peter Vermeulen (Ringland): “Light betekent gereduceerde capaciteit. Een tunnel bouwen met te veel capaciteit zou in tegenstrijd zijn met de beoogde modal shift 50/50.” Die modal shift (zie artikel: ‘Slim naar Antwerpen’) is voor de burgerbewegingen “een bindende voorwaarde”. Het gaat niet om een keuze tegen de auto, maar om een keuze voor mobiliteit en leefbaarheid.

Remmende voorsprong

Peter Vermeulen verwijst naar Barcelona dat in 12 jaar tijd de verhouding auto- en vrachtvervoer versus alternatieve vervoerswijzen van 50/50 op 30/70 heeft gebracht, verregaander dus dan wat voor de vervoersregio Antwerpen vooropstaat. “We krijgen te maken met de wet van de remmende voorsprong. We kunnen leren uit de ervaringen van andere steden en sneller en met meer inzicht vooruitgaan,” meent Vermeulen.

Hij vindt het een goede zaak dat de 30 burgemeesters uit de rand in de Regioraad samen zullen overleggen met de Lijn, met spoorwegbeheerder Infrabel en met de NMBS: “Samen hebben ze meer impact. Het zal helpen om de netwerken optimaal op elkaar af te stemmen, een belangrijke succesfactor voor het verwezenlijken van een verschuiving van de auto naar ander vervoer. Daar zit ook een belangrijke opdracht: een sterke samenwerking tot stand brengen tussen stad en rand die samen de vervoersregio vormen.”

Vertrouwenwekkende samenwerking 

De burgerbewegingen blijven ook nadrukkelijk voorstander van een volledige overkapping van de Ring wat er voor hen op neerkomt dat de vijf trajecten van de ontwerpwedstrijd ook verbonden zijn.

Er is waakzaamheid, maar er is vooral veel enthousiasme. Peter Vermeulen: “Met de intendant en de overheden is een vertrouwenwekkende samenwerking tot stand gekomen. Wij trekken voluit de kaart van een constructieve samenwerking”.

Is succes nu verzekerd? Wim Van Hees: “Wij zijn er ons van bewust dat wij van onze achterban een fragiel mandaat hebben, dat het vertrouwen voorlopig is. Het Toekomstverbond is een kasplantje. Het steunt op doorrekeningen van begin dit jaar die aangeven dat het mogelijk is om door de combinatie van het Radicaal Haventracé en maatregelen als de modal shift en verkeerssturing de huidige Ring te herleiden tot een stedelijke ringweg. Alle partners moeten dit in termen van onderzoek en beleid blijven behartigen.”

Share: