Exact drie maanden geleden sloten de overheid en de burgergroeperingen het Toekomstverbond. Dankzij dit verbond gaan Vlaanderen en Antwerpen opnieuw vooruit, zowel op vlak van mobiliteit als op vlak van leefbaarheid. Vandaag staan we al een paar stappen verder. Tijd voor een update.

Makkelijk is het zeker niet geweest, zeggen de deelnemers aan het overleg vandaag in het Vlaams Parlement. Dat kan ook moeilijk anders, met een dossier dat al meer dan 20 jaar aansleept. Maar de eerste resultaten komen er snel aan.

Nog dit jaar volgt de bouwvergunning voor de werken op Linkeroever en Zwijndrecht en kan de eerste schop in de grond. Binnen anderhalf jaar kunnen bestuurders hun wagen op Linkeroever achterlaten in een comfortabel park&ride gebouw voor 1.500 auto’s met directe tramverbindingen naar de stad. Ook door de aanleg van fietsverbindingen, ecoducten en een lokale verbindingsweg worden Linkeroever en Zwijndrecht mobieler, rustiger en groener.

Overkapping

Na het zomerreces starten vijf internationaal gerenommeerde teams en het team van de intendant aan concrete overkappingsprojecten over de hele Ringzone en in Zwijndrecht. Nog voor haar zomerreces zal de Vlaamse regering deze teams aanwijzen.

Het Haventracé, dat het havenverkeer en doorgaand verkeer om de stad leidt, wordt volop onderzocht. Dit zal na de zomer tot de eerste voorstellen leiden. Hierbij houdt de overheid rekening met de belangen van de omwonenden onder andere in Wommelgem, Wijnegem, Schoten, Ekeren, Stabroek en het Waasland.

Met het flankerend beleid dat nu al wordt opgezet voor het project Noorderlijn, werken de partijen aan een duurzame oplossing voor de mobiliteit in de hele Antwerpse regio. Zo kan de ambitie van een modal shift met een vermindering van het aandeel autoverkeer tot de helft van alle verkeer, waargemaakt worden.

Voor het rond maken van de huidige Ring, zullen er extra varianten worden onderzocht zodat er een verbeterde impact is op de omgeving. De partners sprake af om die procedures vlot en correct te laten verlopen zodat de werken voor de Oosterweelverbinding kunnen starten.

Vergelijk

Deze vooruitgang heeft de burgerbeweging StRaten-generaal er toe gebracht om afstand te doen van haar klacht bij de Raad van State. Ademloos zal net zoals enkele individuele indieners binnenkort waarschijnlijk hetzelfde doen. Met de indieners vanuit de gemeente Zwijndrecht lopen momenteel goede gesprekken om ook daar tot een vergelijk te komen. Hetzelfde geldt voor de gesprekken met de gemeente Zwijndrecht over de wegen op hun grondgebied. Goed verder samenwerken blijft dan ook de ambitie van alle partijen.

Share: