De horizon van het Toekomstverbond is 2030. Tegen dan moet de verbetering merkbaar zijn. De inwoners van Antwerpen en de omliggende regio en de economie zullen herademen. 

Het Toekomstverbond bevat procesafspraken over hoe samen aan oplossingen zal worden gewerkt. Ook bevat het maatregelen voor bereikbaarheid en leefbaarheid waarover eensgezindheid bestaat. De pijlers van het Toekomstverbond, waar de burgergroeperingen en overheden zich toe geëngageerd hebben, vormen de sleutels tot de oplossing voor een problematiek die al meer dan 20 jaar aansleept en dreigde te verzanden in juridische procedures.

Twee ringen

De huidige Antwerpse Ring zal dienen voor verkeer binnen de stadsregio en voor verkeer dat in de stad moet zijn. Hij wordt rondgemaakt door de Oosterweelverbinding en kan dus eindelijk echt als ring werken. Zo zal de Ring bij een ongeval niet langer geblokkeerd worden. Het verkeer kan via de andere ringzijde op zijn bestemming geraken zonder de lokale wegen te gebruiken. Sluipverkeer valt zo weg, met een hogere verkeersveiligheid en betere leefbaarheid in de woonbuurten tot gevolg.

Verkeer dat enkel voorbij de stad moet geraken en havenverkeer wordt zoveel mogelijk rond de stad geleid via het Haventracé. Dat loopt langs de Beverentunnel, Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel, en via een nieuw aan te leggen stuk snelweg (A102). Er zal een systeem van verkeerssturing komen om bestuurders die niet in de stadsregio moeten zijn, te stimuleren om deze route te volgen.

Overkapping

Het Toekomstverbond stelt een volledige overkapping van de Ring in het vooruitzicht. Eerst zullen er ontwerpopdrachten komen voor vijf Ringzones. Er zal vervolgens een concrete aanpak worden uitgewerkt voor de volledige overkapping. Mede dankzij het ontlasten van de huidige Ring – door deze te bestemmen voor stadsregionaal verkeer – wordt de overkapping ook eenvoudiger. De ambitie voor een verdere ontwikkeling van de stad en de leefbaarheid van haar bewoners krijgt dus alle kansen.

Share: