© Luc Daelemans

Betere informatie en slimme mobiliteit.

De overheden investeren de komende jaren heel wat in de verkeersinfrastructuur van de Antwerpse regio. Er komen nieuwe tramlijnen, wegen, fietspaden en park and rides. ‘Slim naar Antwerpen’ wil de bewoners, werknemers en bezoekers van de stad beter informeren over de verschillende mogelijke vervoersmiddelen. Zo kan eenieder die zich van of naar de stad wil verplaatsen, betere keuzes maken. 

Betere informatie is essentieel, vindt Antwerps schepen van Mobiliteit, Koen Kennis. “De noden zijn bij elke verplaatsing immers anders en gebeuren steeds meer in een keten van verschillende vormen van vervoer. Wij helpen om dit op elkaar af te stemmen”.  Met ‘Slim naar Antwerpen’ benadert de stad ook werkgevers. Samen onderzoeken ze de mobiliteit van hun werknemers en de stad stelt alternatieven voor.

“Daarnaast trekken we ook ondernemers met (slimme) mobiliteitstoepassingen aan waarmee we mensen helpen om de spits te mijden of aanzetten om een ander vervoersmiddel te gebruiken”, stelt de schepen. “We nemen tal van maatregelen en zetten in op een time shift – reizen buiten de spitsuren,  een mental shift – te bereiken door goede informatiedoorstroming – en een modal shift zoals vooropgesteld in het Toekomstverbond.”

Modal shift

Deze modal shift naar 50/50 betekent dat het autogebruik daalt naar 50% ten opzichte van de andere vervoersmiddelen. Kennis: “Met de uitbreiding van openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, park and rides en andere mogelijkheden maken we die opties veel interessanter”. Tot slot is voor schepen Kennis gebruiksgemak een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde ketenmobiliteit: “Hoe zorg je ervoor dat je met één ticket, met één badge, één tarief zowel de trein, tram, bus, (deel)wagen, taxi, parking, (deel)fiets kan gebruiken? Gebruiksgemak is ontzettend belangrijk.”

Share: