Donderdag 6 juli kwam de Regioraad voor de Antwerpse vervoersregio voor het eerst samen. De Regioraad verenigt de verschillende bestuursniveaus en Vlaamse administraties betrokken bij de mobiliteit in de Antwerpse regio. Samen stellen ze een ambitieus Routeplan 2030 op.

32 steden en gemeenten, 9 Antwerpse districten, de provincie, de Vlaamse overheid, de Vlaamse administraties betrokken bij mobiliteit en infrastructuur, De Lijn, De NMBS en Infrabel: allemaal waren ze uitgenodigd voor de eerste vergadering van de Regioraad voor de Antwerpse vervoersregio op donderdag 6 juli. Ze kregen meteen een strakke deadline opgelegd.

Filip Boelaert, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken: “Met de start van deze vervoersregio zetten we een nieuwe stap in de uitvoering van het Toekomstverbond tussen burgerbewegingen en de overheid. We brengen alle gemeenten in de regio samen om oplossingen te zoeken voor de belangrijke mobiliteitsuitdagingen die zich stellen. Zo willen we in de toekomst nog slechts de helft van alle verplaatsingen met de auto laten gebeuren.”

De Regioraad moet tegen medio 2018 het Routeplan 2030 opmaken. Dit is een ambitieus plan met maatregelen en projecten om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de hele Antwerpse regio te vergroten.

Het uiteindelijke doel is de realisatie van een modal split van 50/50, zowel in de stad Antwerpen zelf, als in de districten en de randgemeenten. Dit betekent dat nog slechts 50% van de verplaatsingen met de auto gebeurt. De uitdaging is om de overige verplaatsingen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer.

Share: