De Oosterweelverbinding is in 2014 gekozen door de Vlaamse overheid als meest geschikt tracé om de Antwerpse Ring rond te maken. Vandaag nemen de partners van het Toekomstverbond het engagement om dit ontwerp een laatste keer in alle transparantie te onderzoeken.

De urgentie van een oplossing voor het rond maken van de Ring wordt vandaag door alle partijen erkend. Maar ze hopen wel nog enkele ruimtelijke verbeteringen te kunnen realiseren die de leefbaarheid ten goede komen en extra kansen bieden aan de stad en haar omgeving. Uiteraard denken ze hier in de eerste plaats aan mogelijke overkappingen van de Ring.

Minder capaciteit nodig

Doordat binnen het Toekomstverbond werd afgesproken om het doorgaand verkeer rond de stad te sturen via het Haventracé en de Ring in te richten voor stadsregionaal verkeer, zal het gebruik van de huidige Ring, inbegrepen de Oosterweelverbinding, verminderen.

Dit schept ruimte voor bijkomende uitvoeringsvarianten die de leefbaarheid verder kunnen verbeteren. Deze mogelijke varianten zullen in alle transparantie door onafhankelijk deskundigen worden onderzocht in het project Milieu Effecten Rapport (project-MER) van de Oosterweelplannen.

Noordkasteel

Een voorbeeld is het gereduceerd gebruik van de noordelijke kanaaltunnels. In deze tunnels zou er per rijrichting een rijstrook standaard open gehouden kunnen worden voor het verkeer terwijl de tweede rijstrook als vluchtstrook en calamiteitenstrook kan worden ingezet. Doordat je zo automatisch de verkeersstromen beperkt, kan er onderzocht worden of er ter hoogte van bijvoorbeeld het Noordkasteel of in de zone tussen de Groenendaallaan en het Albertkanaal geen bijkomende overkappingen van de Ring mogelijk zijn.

Share: