Een ring voor de stad

Oosterweelverbinding goed voor bijna 7.000 jobs

De Oosterweelverbinding zal in totaal voor bijna 7.000 jobs zorgen. Dat blijkt uit berekeningen van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), die het effect van het volledige investeringsprogramma bekeek. 

Volgens het VCB zal de Oosterweelverbinding in 2018 al direct goed zijn voor 4.000 banen. In 2022 loopt dit dan op tot bijna 7.000. Tot en met 2018 ligt de focus nog voornamelijk op een aantal deelprojecten die aan de hoofdwerken voorafgaan, onder meer aan de Schijnpoort en de IJzerlaan.

Het merendeel van de nieuwe jobs, ongeveer 57%, komen niet direct in de uitvoerende bouwbedrijven tot stand, maar in bouwverwante bedrijven. Het gaat daarbij onder meer om producenten en leveranciers van bouwmaterialen, ontwerp- en studiebureaus. De overige 43% van de jobs zal rechtstreeks in de bouwbedrijven worden gecreëerd.

De extra jobs zijn zeer divers. Er zullen mogelijkheden komen voor zowel arbeiders als bedienden. Het gaat onder meer om wegenbouw- en rioleringsarbeiders, machinisten, elektromecaniciens en chauffeurs, maar ook om industriële ingenieurs bouwkunde en elektromechanica. Voor de uitvoering van de Oosterweelverbinding is dus ook een belangrijke inzet van bachelors en masters vereist.

Share: