Copyrights Port of Antwerp

Doorgaand verkeer en havengerelateerd verkeer zo veel mogelijk via een noordelijk alternatief rond de stad leiden met oog voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de omgeving. Dat is het opzet van het Haventracé. Op de planning staan o.a. een verbeterde en versterkte R2, de optimalisatie van de E34-West, de tweede Tijsmanstunnel, de optimalisatie van de A12, de realisatie van de A102 en de Nx en een verbetering van de E313.

Op basis van de verworven inzichten kan versneld overgegaan worden tot de verdere uitwerking van een aantal prioritaire, probleemoplossende projecten. De projecten optimalisatie E34-West en tweede Tijsmanstunnel zullen een eigen procesverloop kennen. Voor het oostelijk traject van het Haventracé (A12-A102-Nx-E313) wordt geopteerd voor het procesverloop complex project om de verkenningsfase op een geïntegreerde manier richting besluitvorming verder te zetten. Dat laat minister Lydia Peeters weten in een mededeling aan de Vlaamse regering.

 Samen vooruit

Voor elk van de drie deelprojecten wordt de samenwerking met alle betrokken maatschappelijke actoren verder gezet. Dat gebeurt op de werkbanken van het Haventracé. Naast de overkoepelende werkbank, die de samenhang bewaakt, zullen drie regionale werkbanken (E34, Tijsmanstunnel en Oostelijk traject) het verdere ontwikkelingstraject mee faciliteren.

Meer informatie en achterliggende documentatie

 

Share: