Een modal shift 50/50

Nieuw voet- en fietspad aan de Noorderlaan

Het nieuwe voet- en fietspad aan de Noorderlaan langs de kant van de Luchtbal is sinds maandag 10 juli in gebruik. Daardoor kan nu het oude fietspad aan de kant van de bedrijven worden aangepakt. 

In maart 2018 zijn de werken op de Noorderlaan afgerond. Dan zal ook het nieuwe voet- en fietspad langs de kant van de bedrijven klaar zijn. Ook de nieuwe rijweg en de parallelweg voor de bedrijven kunnen dan gebruikt worden.

De aanleg van deze nieuwe fietsinfrastructuur kadert binnen het project Noorderlijn, dat o.a. een rechtstreekse tramverbinding van het noorden van Antwerpen via het Eilandje naar het centrum van de stad voorziet. Op de Noorderlaan, ter hoogte van de Havansite, komt bovendien een nieuwparkeergebouw met een grote fietsenstalling.

Het project Noorderlijn draagt zo bij tot de modal shift in de Antwerpse regio, waardoor bestuurders in de toekomst nog eenvoudiger kunnen overstappen op fiets of openbaar vervoer om hun bestemming in de stad te bereiken.

Share: