Verder samenwerken

Hoe de samenwerking vorm krijgt

© Bart Dewaele

1. Routeplan 2030

Alle intenties en investeringsplannen die voortvloeien uit het Toekomstverbond zullen samengebracht worden in het Routeplan 2030. Het Vlaams Parlement zal dit plan opvolgen.

2. Werkgemeenschap: overleg tussen belanghebbenden

Het overleg met de burgerbewegingen en andere maatschappelijke betrokkenen neemt de vorm aan van een Werkgemeenschap. De Werkgemeenschap levert beleidsvoorbereidend werk, is een denktank en een klankbord. Het forum voor de participatie van alle belanghebbenden. Voor de overkapping van de Antwerpse Ring komt er een ontwerpwedstrijd. De burgerbewegingen zitten mee in de jury.

3. Werkplatform: overleg tussen uitvoerders

De gekozen projecten moeten ook uitgevoerd worden. Daarvoor komt er een Werkplatform. Dat brengt het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de NMBS, De Vlaamse Waterweg en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel samen voor de vervoersregio Antwerpen.

4. Regioraad: overleg tussen overheden

Midden 2017 richten de Vlaamse regering en de betrokken stads-, gemeente- en provinciebesturen een Antwerpse Regioraad voor mobiliteit op. Deze politieke raad adviseert de Vlaamse regering over het Routeplan 2030.

Share: