Oosterweelverbinding

De laatste hindernissen voor de start van de werken aan de Oosterweelverbinding en de uitrol van het Toekomstverbond zijn weggewerkt, meldt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Zo liepen er nog enkele procedures bij de Raad van State, waren er bezorgdheden van de gemeente Zwijndrecht en was er nog onduidelijkheid over het zogenaamde Haventracé.

Met het Toekomstverbond sloten de Vlaamse Regering, de Stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen én de burgerbewegingen een historisch akkoord over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio. Er hingen wel nog enkele molenstenen aan het dossier. Die zijn nu weggewerkt.

Oplossing voor de juridische procedures en Zwijndrecht

De laatste obstakels voor de start van de werken aan de Oosterweelverbinding zijn nu weggenomen. De procedures voor de Raad van State worden definitief stopgezet. Er is bovendien een samenwerkingsakkoord gesloten met de gemeente Zwijndrecht. Nog dit jaar wordt de stedenbouwkundige vergunning verwacht en worden de werken gegund. De voorbereidende werken starten met de aanleg van een (tijdelijke) extra Park and Ride op Linkeroever. Twee jaar later moet ook het nieuwe parkeergebouw op Linkeroever klaar zijn.

De burgerbewegingen trekken niet naar de rechtbank, maar naar de werkbank. De project-MER Oosterweelverbinding – voor de nieuwe Scheldetunnel en de sluiting van de Ring op Rechteroever – zal worden doorlopen in overleg met de burgerbewegingen. Een aantal bijkomende scenario’s en vragen worden momenteel onderzocht. Medio 2018 oordeelt de Vlaamse Regering over de finale project-MER.

Duidelijkheid over het Haventracé

Er is ook meer duidelijkheid over het Haventracé, dat zal dienen voor het havenverkeer en het doorgaand verkeer. BAM krijgt bijkomend de opdracht om werk te maken van een tweede Tijsmanstunnel. Zo wordt het belangrijkste knelpunt op het Haventracé prioritair aangepakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) krijgt daarnaast de opdracht om ter hoogte van het knooppunt E19/A12, de optie om bij files of incidenten om te rijden via de R2, te versterken.

De R11bis wordt definitief geschrapt. AWV krijgt de opdracht om werk te maken van een nieuwe plan-MER voor de A102. Er komt een combinatie waarbij op de R1 gezorgd voor een scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer. Dit moet zorgen voor vlotter verkeer op de ring. Daarnaast wordt de A102 gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat deze combinatie veel positievere effecten heeft dan een scenario met de R11bis.

Nu al korte termijn-maatregelen

De grote projecten van het Haventracé en de Oosterweelverbinding staan nu stevig op de rails. Maar Vlaanderen heeft ook oog voor de korte termijn. Er zal bijvoorbeeld nagegaan worden hoe de tolregimes in de Liefkenshoektunnel nu al gedifferentieerd kunnen worden om de tunnel aantrekkelijker te maken voor personen- en vrachtverkeer. Zo zal het nachtregime voor vrachtwagens blijven bestaan. Onder dat regime betaalt het zwaar vervoer sinds 1 juli van dit jaar 75 procent minder als het tussen 22:00 en 06:00 gebruik maakt van de tunnel.

Er wordt ook volop geïnvesteerd in de ‘modal shift’. Zo wordt er verder gewerkt aan de Noorderlijn (die het Antwerps stadstramnet uitbreidt met bijna 10 km nieuw spoor), worden de bruggen over het Albertkanaal tussen Antwerpen en Wijnegem in sneltempo verhoogd (zodat er letterlijk meer ruimte komt voor vrachtvervoer via het water), wordt de treinbediening verbeterd, worden de fietsdeelsystemen uitgebreid en maakt de geïntegreerde citypass het openbaar vervoer gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker.

De Antwerpse regio wordt bovendien de vierde ‘vervoerregio’ waar de lokale besturen rechtstreeks mee aan tafel mogen schuiven om het mobiliteitsbeleid op hun grondgebied mee uit te tekenen. Zo kan er snel werk gemaakt worden van een nieuw mobiliteitsplan.

Het samenwerkingsmodel wordt alleen maar verder uitgebreid. Zo zal ook het Havenbedrijf vanaf nu mee aan tafel schuiven. Ook de lokale besturen in de ruime Antwerpse agglomeratie en in het Waasland worden betrokken bij de aanpak van ‘Slim naar Antwerpen’.

Share: