Een ring voor de stad

BAM selecteert aannemer voor eerste deel Oosterweelwerken

Nieuwe knoop Sint-Anna (E34-R1) met ecoduct en fietsbrug tussen Vlietbos en Het Rot - Middenvijver

Het aannemersconsortium Rinkoniên zal de werken voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever en in Zwijndrecht uitvoeren. Dat heeft de Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) beslist. Het consortium kwam als beste uit de openbare aanbestedingsprocedure.

Het consortium, dat bestaat uit Artes Roegiers NV, Artes Depret NV, CIT Blaton, MOBILIS B.V. en Stadsbader NV, zal de opdracht uitvoeren voor een bedrag van 386 miljoen euro. Naast de aanleg van de nieuwe infrastructuur, bevat de opdracht ook het onderhoud van de technische installaties gedurende 15 jaren en het groenonderhoud gedurende 3 jaren.

Prijs was zeker niet het enige element bij de beoordeling van de kandidaat-aannemers. Er werd ook veel belang gehecht aan de wijze waarop de aannemer zijn bouwwerf zal organiseren, de hinder van de werf naar de omgeving zal beperken, de robuustheid van de werfplanning en de mate waarin de bereikbaarheid van de omgeving wordt gewaarborgd.

Veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit

De werken op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn opgebouwd rond drie centrale elementen: veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit. Zo worden een heleboel op- en afrittencomplexen aan de E17 en E34 aangepast om een vlotte en veilige doorstroom te garanderen. Er wordt ook  een verbindingsweg aangelegd die moet zorgen voor een betere ontsluiting van de omgeving naar de snelweg en sluipverkeer uit de woonbuurten van Linkeroever en Zwijndrecht moet halen.

Alternatieve vervoersmiddelen worden gepromoot via de bouw van een P+R-gebouw voor 1500 auto’s en 150 fietsen, de aanleg van nieuwe traminfrastructuur en de (her)aanleg van 9 km fiets- en wandelpaden, -bruggen, -onderdoorgangen. Daarnaast moeten 4 ecoverbindingen, de aanleg van 18ha extra groene ruimte en de realisatie van geluidsmilderende maatregelen bijdragen tot een betere leefbaarheid.

Meer informatie over de Oosterweelwerken vind je via deze link of in onderstaand filmpje.

Share: