Een modal shift 50/50

Albertkanaal als snelweg voor vrachtverkeer

Sinds 3 juli is de brug van den Azijn afgesloten voor het verkeer. De brug tussen Deurne en Merksem wordt vervangen door een nieuwe, hogere brug. Zo neemt de capaciteit op het Alterbertkanaal, onze belangrijkste watersnelweg, verder toe en vermijden we dat onze snelwegen dichtslibben met vrachtwagens.

Het Albertkanaal houdt nu al elk jaar twee miljoen vrachtwagens uit de file. Dat zijn er achtduizend per dag. Om het kanaal nog aantrekkelijker te maken, moet de beperkte doorvaarthoogte en -breedte onder de huidige bruggen verbeterd worden.

De ambitie is om in 2021 bij elke brug een doorvaarthoogte van 9,10 meter te bereiken. Dit is de streefhoogte voor vrachtschepen met vier lagen containers. Daarvoor zijn verbouwingen en aanpassingen, zoals nu bij de brug van den Azijn, nodig.

“Elke vracht die over het water kan gaan, moet niet over de weg. Zo doen we met een ijzersterk alternatief de files krimpen,” zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit.

Aandacht voor zwakke weggebruikers

In het weekend van 15 en 16 juli wordt de brug van den Azijn afgebroken. De nieuwe brug wordt een metalen boogbrug en zal op dezelfde plaats gebouwd worden.  Op termijn zullen meer dan 20 van dergelijke boogbruggen worden gebouwd over het Albertkanaal.

Bij de herbouw van de brug wordt ook bijzonder veel aandacht besteed aan zwakke weggebruikers en openbaar vervoer. In beide richtingen worden opnieuw vrije busbanen aangelegd. Ook komen er aan beide kanten van de rijweg vrijliggende eenrichtingsfietspaden en voetpaden. Zo kan je binnen 9 maanden slim van Merksem naar Deurne en terug.

“We proberen de hinder door de werken zoveel mogelijk te beperken,” zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. Efficiënte omleidingen met duidelijke signalisatie moeten garanderen dat iedereen vlot op zijn bestemming geraakt.

Meer informatie over de werken en de omleidingen vind je hier.

Share: