Verder samenwerken

Akkoord met Zwijndrecht garandeert leefbaarheid

Het Vlaamse gewest en de gemeente Zwijndrecht hebben een overeenkomst gesloten die de leefbaarheid in de gemeente garandeert. De werken in Linkeroever en Zwijndrecht kunnen zo eind dit jaar beginnen.

De verscheidene projecten en ingrepen werden gegroepeerd volgens drie speerpunten: geluid, verkeersleefbaarheid en landschappelijke inpassing van de snelwegen. Een belangrijk punt hier is dat de bestaande geluidswerende maatregelen opgewaardeerd worden. Een reductie van minstens 10 decibel in de woongebieden langs de E17 is het streefdoel.

“Qua geluidsoverlast garandeert dit akkoord een vrij spectaculaire verbetering. De toekomst ziet er alleszins voor de leefbaarheid van Zwijndrecht een pak beter uit dankzij deze overeenkomst,” zegt schepen Ann Van Damme (CD&V).

Overkappingsintendant Alexander D’Hooghe houdt rekening houden met de geluidsdoelstelling in de lopende ontwerpwedstrijd voor de overkapping van de Ring. Tijdens de Ringdagen kunnen inwoners aan hun ontwerpteam hun noden meedelen en ideeën geven over de overkapping.

Het Oosterweel-ontwerp wordt aangepast om een betere aansluiting op het onderliggend wegennet te bekomen, het fietsnetwerk wordt verder uitgebreid en de infrastructuur krijgt een betere landschappelijke inpassing.

Ook afspraken voor de financiering zijn in het akkoord opgenomen.

Obstakels van de baan

Met dit akkoord komt ook een einde aan de procedure bij de Raad van State die was opgestart door Greet Bergmans en Steven Vervaet, twee inwoners van Zwijndrecht. Beiden gaan akkoord hun klacht in te trekken.

Op 24 augustus 2017 wordt het akkoord ter goedkeuring voorgelegd aan de Zwijndrechtse gemeenteraad. Zo worden de laatste obstakels van de baan genomen en krijgt het Toekomstverbond alle kansen.

Meer info over de werken op Linkeroever, vind je op de website van de Oosterweelverbinding.

Share: