Een overkapping

31 PROJECTEN KLAAR VOOR RINGDAGEN

De zes internationale ontwerpteams zijn klaar om hun eerste ontwerpvoorstellen voor de Antwerpse Ringzone voor te leggen. Acht maanden lang werkten ze in zes zones intensief samen met honderden burgers, deskundigen, burgerbewegingen en overheden. Het resultaat hiervan wordt voorgesteld tijdens de Ringdagen, van 26 tot en met 30 mei.

De teams hadden als opdracht om de belangrijkste wensen en noden in kaart brengen om zo tot gedragen voorstellen te komen die de leefbaarheid in de stad duidelijk verhogen. Zo verdeelden de ontwerpteams de afgelopen acht maanden hun tijd tussen de tekentafel en de straten en pleinen van hun zone. Dit leidde tot 31 concrete Ringprojecten. Tijdens de Ringdagen worden deze ontwerpen voorgesteld via een reizende, interactieve tentoonstelling, met gesprekken en workshops.

Inbreng burgers cruciaal

“Honderden inwoners van Antwerpen en Zwijndrecht leverden vanuit de kennis van hun wijk waardevolle bijdragen aan het ontwerpproces. Hun inbreng was van cruciaal belang,” zegt intendant Alexander D’Hooghe. “Nu is het moment daar om het ongelofelijke resultaat van al dat werk te tonen en het grote geheel te bekijken. Want dit ambitieus toekomstproject voor Antwerpen mag gezien worden.”

Vlaanderen, de Stad Antwerpen en de Antwerpse Haven hebben samen 1,25 miljard euro voorzien voor een eerste pakket van maatregelen. Met dit bedrag kan al een grote stap voorwaarts gezet worden in de leefbaarheid van Antwerpen en omgeving.

Alexander D’Hooge: “Het is nu zaak om op basis van een uitgebreide reeks ontwerpen een pakket van Ringprojecten samen te stellen, dat een zo groot mogelijke impact heeft op de leefbaarheid van de stad.”

Voor meer informatie over de Ringdagen, kan u terecht bij Over de Ring.

Share: